شناسنامه قرآن

نام:‌قرآن

 شهرت: فرقان- تنزیل

  محل تولد: مکه- غار حرا

 تاریخ تولد: سال اول بعثت

 سن:1441‌ سال

 تعداد سوره: 114‌ سوره

 تعداد آیه: 6666 آیه

  تعداد کلمه:77807 

  تعداد حروف: 322374

 تعداد جزء: 30 جزء

  تعداد حزب:120‌ حزب

 اولین سوره نازل شده: سوره علق

 آخرین سوره نازل شده: سوره فتح

 بزرگترین سوره: سوره بقره

 کوچک‌ترین سوره: سوره کوثر

 قلب قرآن: سوره یس

 مادر قرآن: سوره حمد

 عروس قرآن: سوره الرحمن

 تعداد سوره‌هاى مدنی: 28‌ سوره

 اولین گردآورنده به ترتیب نزول و تاویل: حضرت علی(ع)

  سوره‌اى که بسم‌الله ندارد: سوره توبه

 سوره‌اى که دو بسم‌الله دارد: نمل

نخستین چاپ قرآن: در سن پطرزبورگ (روسیه) ـ سال 1787 میلادی

 نخستین چاپ قرآن در ایران: در شهر تبریز ـ سال 1244 هجرى قمری

 تعداد سوره‌هاى مکی: 86‌ سوره

  مدت نزول : 23 سال

/ 0 نظر / 11 بازدید