تصویری جالب و جدید از بهشتی وسط کویر

تصویری جالب و جدید از بهشتی وسط کویر

شاید این امر برای شما هم غیر ممکن باشد اما باور کنید همچنین پارادوکسی اتفاق افتاده است و وسط شن های روان کویر میلیاردری با صرف هزینه هنگفت یک دریاچه بزرگ بعلاوه مزرعه شالیزار درست کرده است و به سبک کاخ های سامورایی ها نیز برای خودش قصر بزرگی ساخته است.

743496638485282742 تصویری جالب و جدید از بهشتی وسط کویر
69882317864817543 تصویری جالب و جدید از بهشتی وسط کویر
979545169976576844 تصویری جالب و جدید از بهشتی وسط کویر
45345686615369045 تصویری جالب و جدید از بهشتی وسط کویر
328886542822789246 تصویری جالب و جدید از بهشتی وسط کویر
23569495753937347 تصویری جالب و جدید از بهشتی وسط کویر
461404691479545148 تصویری جالب و جدید از بهشتی وسط کویر
126609938863366849 تصویری جالب و جدید از بهشتی وسط کویر
730111052565607350 تصویری جالب و جدید از بهشتی وسط کویر
108448236061926751 تصویری جالب و جدید از بهشتی وسط کویر

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید